Tổ Hành chính - Tổng hợp

  • Đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo tính công khai, minh bạch

    28/05/2017 Biên tập
    UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 -... [...]
  • Vì một nền hành chính hành động và phục vụ

    28/05/2017 Biên tập
    Trưởng Phòng Cải cách hành chính (CCHC, Sở Nội vụ) Phạm Tuấn Anh cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhiều đoàn của T.Ư về kiểm tra công tác CCHC tại Hà Nội đều đánh giá, TP có rất nhiều điểm đột phá, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống. Đặc biệt mới đây, 5 đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy trực... [...]